pecha kucha vol. 21

24-25.03.2019 היכל התרבות תל אביב

המכירה החלה

סבב ראשון 19:30

סבב שני 22:15

פתיחת דלתות 45 דק׳ לפני

ארבעת הסבבים זהים בתוכנם

שני הסבבים ב-19:30 מתורגמים לשפת הסימנים הישראלית

21